Vil du være unik og ettertraktet? Velg master i fôrteknologi ved NMBU!

Lisa Furnesvik, masterstudent NMBU i akvakultur

27.05.14 bilde blogg Vladimir

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er ett av to universiteter i verden som tilbyr studier innenfor fôrteknologi. Studiet gir en unik kunnskap om ernæring og prosesseringsteknologi. Kompetanse innenfor dette er svært ettertraktet i fôrindustrien. En utdannelse innen produksjon av dyrefôr gir mange karrieremuligheter! Vladimir Jožin er en tidligere student i fôrteknologi ved NMBU. Han har fortalt litt om sin erfaring med studiene ved Ås, og om arbeidslivet etter fullført mastergrad.

Lærer av eksperter
Vladimir er opprinnelig fra Serbia og har tidligere studert ved universitetet i Beograd. Da han hadde avsluttet studiene i den serbiske hovedstaden, jobbet han på et prosjekt hvor han samarbeidet med kollegaer fra Norge. De norske kollegaene fortalte han om masterstudiene i fôrteknologi ved NMBU. Han sendte inn søknad, og høsten 2002 flyttet han til Ås.

Vladimir sier det er gode studievilkår ved NMBU. Professorene er svært gode; de er eksperter innenfor sine fagfelt. Vladimir skryter også av hvordan Campus og universitetsområdet er godt organisert. Dessuten at det er et internasjonalt miljø, noe som gjør det mulig å bli kjent med mennesker fra hele verden.

Praktisk studium
Vladimir liker spesielt godt at man ved siden av teoretisk undervisning, får mye praktisk erfaring gjennom å jobbe i velutstyrte lablokaler og gode forsøksanlegg på universitetet. Dessuten at det legges inn studieturer hvor man besøker bedrifter fra fôrindustribransjen.

Fôrteknologi – et unikt studium
Det finnes bare to universiteter i verden hvor man kan ta mastergrad innenfor fôrteknologi: NMBU og Kansas State University.

Studiet spenner vidt. Avhengig av interesser og bakgrunn er det mulig å jobbe med eksempelvis utstyr og maskineri, prosessering av råmateriale, ernæring, tilsetningsstoffer og økonomi.Som masterstudent ved NMBU får du en oversikt over alle disse områdene. Senere kan du velge fordypning.

Fra masterstudent til salgssjef
Vladimir forteller videre at han begynte å jobbe allerede etter andre semester på Ås, og at tidligere studenter ikke har hatt problemer med å skaffe seg  jobb.

I dag jobber han som salgssjef i Forberg International As i Oslo, som produserer utstyr for fôrindustrien. Målet til bedriften er å tilføre den globale prosessindustrien nye, innovative løsninger innenfor firmaets kjerneområder mat, fôr, kjemikalier, fine kjemikalier, bygningsmateriale og miljø. Vladimirs hovedoppgaver er knyttet til den kommersielle delen av utstyrsproduksjonen, salg og kundekontakt. Han sier det er en dynamisk jobb med mye kontakt med mennesker fra hele verden.

Vladimir forteller at han har god bruk for det han har lært gjennom studiene ved NMBU. Han er svært fornøyd med studietiden på Ås, og anbefaler fôrteknologistudiet til kommende studenter.

Husk derfor søknadsfristen 1. juni!