Parasittiske planter ‘hacker’ sin vert

Parasittiske planter er sleipe beist. De klamrer seg fast til andre planter og suger ut næring igjennom spesialiserte snylteorgan.

En ny studie på snyltetråd  har nå vist at parasittiske planter ikke bare stjeler næring men også kan sende (og ta imot) mRNA (dvs oppskrift på proteiner) igjennom snylteorganene. Dette kan potensielt gi snylterne mulighet til å genetisk ‘hacke’ vertsplanten.

Snyltetråd (Cuscuta pentagona). Fra Wikipedia.

Den nye studien som er publisert i Science gir ikke svar på om snylte-mRNA molekylene blir oversatt til proteiner i vertsplanten og heller ikke hva slags biologisk betydning denne utveklsing av mRNA molekyler mellom snyltetråd og vertsplanter har. Forskerne spekulerer i om parasitten bruker utvekslingen av mRNA molekyler til å overvåke vertsplantens fysiologiske status eller muligens manipulerer vertsplanten til å gjøre minst mulig motstand.

– Simen –

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *