Edderkopper spiser 400-800 millioner tonn med byttedyr i året

Tone Birkemoe. Foto: Wikipedia

 

Nylig regnet noen forskere ut at alle verdens edderkopper spiser mer kjøtt enn alle verdens mennesker til sammen. Faktisk tar edderkoppene 400-800 millioner tonn byttedyr per år og menneskenes konsum av kjøtt og fisk ligger på 400 millioner tonn.

Edderkopper spiser insekter

Edderkoppenes mat består stort sett av insekter. Hele 95% om vi også inkluderer spretthalene, insektenes nære slektninger. Med denne informasjonen for hånden er det lett og tenke at edderkopper må være et vidundermiddel mot uønskede insekter. Og at morgendagens insektsspray burde inneholde små edderkoppbarn.

Men sånn er det ikke. Det viser seg nemlig at edderkopper liker seg dårlig i åkrer hvor skadedyrene holder til. Det er i skog og gressområder de virkelig koser seg. Forskerne tror det skyldes at det er for mye ustabilitet i en åker. Vi pløyer, gjødsler og høster, og insekter egnet som edderkoppføde finnes bare i en kort periode.

Men hvor mye spiser edderkoppene egentlig sammenlignet med andre dyr? Alle verdens sjøfugl, det vil si måker, lomvi, skarv, ærfugl og mange, mange fler spiser bare 70 millioner tonn mat i året. Altså mindre enn en fjerdedel av det edderkoppene fortærer. Edderkoppene ruler.

Edderkopper kan spise byttedyr som er større en dem selv.

 

Edderkopper spiser edderkopper

De glupske edderkoppene spiser spretthaler og insekter. I tillegg spiser de hverandre. Når edderkopper spytter i matfatet og suger i seg saftene som spytt-enzymer har brutt ned, får de mere næring ut av et rov-insekt eller en edderkopp sammenlignet med et plantespisende insekt.  Dette fordi plantespisere selv lever av mat med lite næring (nitrogen) og kroppens bestanddeler reflekterer dette. Så ikke rart at edderkopper gjerne sper på med andre edderkopper. Selv om det kan virke litt tvilsomt for oss.

Edderkopper i næringsnettet

Forskerne estimerte at alle verdens edderkopper til sammen veier 25 millioner tonn. Dette er mye, og vi skjønner at også edderkoppene selv er en viktig næringskilde for andre. Faktisk er det er omkring 8000 – 10 000 andre smådyr som har spesialisert seg på å spise edderkopper, de fleste av dem insekter. Så mange som 3000- 5000 fuglearter har også edderkopper som en viktig del av kosten. I perioder kan mange fugler faktisk være avhengige av disse åttebeinete dyra.

Edderkoppene er ikke bare tilstede ved egne nett, de er viktige aktører i en større sammenheng, i det store næringsnettet som binder sammen alle skogens planter og dyr. De her rett og slett viktige for at økosystemene skal fungere. Noe å tenke på neste gang du skvetter til ved synet av en edderkopp?

Kilder

William F. Fagan, Evan Siemann, Charles Mitter, Robert F. Denno, Andrea F. Huberty, H. Arthur Woods & James J. Elser (2002) Nitrogen in Insects: Implications for Trophic Complexity and Species Diversification. The American Naturalist 160: 784-802. doi:doi:10.1086/343879.

Nyffeler, M. og Birkhofer, K.2017 An estimated 400–800 million tons of prey are annually killed by the global spider community. The Science of Nature, 104:30.

 

3 Comments


    1. Jeg ville bare flyttet dem vekk – om de ikke alt har forsvunnet av seg selv… Får ikke opp videoen, dessverre.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *