Vannbilla som ikke kan svømme

Tone Birkemoe og Susi Schneider, NMBU
Bilde av billen er tatt av Udo Schmidt (CC BY-SA 2.0) og vannplanten av Christian Fischer (CC BY-SA 3.0)

Det finnes mange rare insekter, men de fleste er godt tilpasset stedet de lever. I ferskvann finnes det derimot en merkelig skapning. Bladbillen Macroplea appendiculata er den eneste kjente billen som lever hele sitt liv under vann, og det uten å ha lært seg de mest elementære svømmeferdigheter. I stedet kravler den sakte rundt på bunn. Puppestadiet tilbringes i en vanntett kokong festet til planterøtter.

For å finne ut mer om denne rare billen har forskerne dykket. I mange dager har de plasket rundt i Sveits og lett etter billen og plantene den lever på. Og de har tatt med seg biller til sine forskningsakvarier for å studere dem videre på nært hold.

Med undervannsnorkel og dykkerklokke

Voksne ferskvannsbiller med høyt aktivitetsnivå svømmer opp til vannoverflaten for å fylle «dykkerflasken» sin – en luftboble gjemt under vingene. De litt mer sedate, dog vanligvis svømmende, benytter seg av luftbobler fanget mellom hår på overflaten. Med hårteknikken trenger ikke billene å ta turen til overflaten, for nytt oksygen siver inn i luftblæra fra vannet omkring. Dette er perfekt for vår bille. Men hva med larvene? De kan jo heller ikke svømme. Her er faktisk bladbillen ganske smart: larvene har utviklet snorkler som stikkes inn i små luftrom i mykt plantevev for påfyll av oksygen. Det er jo tross alt plantene oksygenet vårt kommer fra.

I krabbefart mot gode lukter

I Sveits lever billen vår i lave tettheter på vannplanten hjertetjønnaks. Og det er langt mellom store forekomster av denne planten. Hvordan kan så dette lite svømmedyktige vesenet finne make og næring i et vann der begge deler finnes i små og isolerte flekker? Forskerne fant ut at billene faktisk klarer å spore opp hjertetjønnakset ved hjelp av kjemiske stoffer i vannet. Tjønnaks produserer nemlig stoffet eucalyptol som billene kan registrere. “Billeparfymer” derimot var det lite av, så hvordan bladbillen får arrangert sine stevnemøter er fortsatt et mysterie. Kanskje møtes de tilfeldig på planten?

Hjertetjønnaks er vår bladbilles viktigste næringsplante i Sveits

Godt bevarte hemmeligheter?

Nesten alle voksne biller i ferskvann kan fly. Under de harde dekkvinger finnes det flygevinger som brukes en gang i blant. Ingen har sett vår bille fly, men kanskje kan den det allikevel. Det ville i hvert fall gitt den noen muligheter: nye matfat vil kunne nås og opplevelsesturer til nye vannkilder ville vært innenfor rekkevidde.

Det er mye ved det de sveitsiske forskerne fant som var rart, og kanskje er det heller ikke riktig. Når billene ble forstyrret på planten slapp de seg rett ned og klarte ikke å finne tilbake til planten sin. Og de la egg rett ned på bunn av akvariene i stedet for å legge dem tett inntil eller på plantene. Ikke så lurt når larvene har problemer med bevegelsen. Så, her spørs det om nye snorkle- og dykketurer må til for å finne ut av billenes hemmeligheter. Eller nye studier med mere optimale akvarieforhold.

Kilde:

Røder, M. Mota og T.C.J. Turlings (2017). Host plant location by chemotaxis in an aquatic beetle. Aquatic Science 79: 309-318.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *