E-ore for insektlære

Anne Sverdrup-Thygeson, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Ikke nok med at jeg har et vrient etternavn og jobber på et universitet som heter noe så langt at taletiden er brukt opp før jeg har blitt introdusert. I tillegg er jeg altså entomolog. Eller var det etnolog? Eller kanskje etymolog? Jeg har blitt titulert som alt dette og mere til.

For det er som kjent noe spesielt med slike ord på E. Når Ravi sang om «E-ore» var greia at det kan kjennes stort og rart å si at du elsker noen («Jæ synger E-ore, E-ore/Får første gang i historia»). Men sannelig kan det være utfordrende og rart å bruke fremmedord også.

Så her følger et kræsjkurs i viktige E-ord:

La oss starte med ordet etymologi – det passer bra. For etymologi betyr ordhistorie og handler – ja nettopp! – om ords opphav, det denne lille bloggen skal handle om. Og akkurat slik mange kjente sitater stammer fra Bibelen eller Ibsen, stammer mange av våre fremmedord enten fra gresk eller latin.  Dette er intet unntak – ordet etymologi kommer fra gresk étymos, som betyr virkelig eller sann, kombinert med det mer kjente ordet logi, som jo betyr læren om. Altså læren om det sanne, i betydningen den sanne meningen av et ord.

Så hva er etymologien bak ordet entomologi, mitt fagfelt? Mere gresk: Ordet entomos, som betyr innskåret, kombinert med logi, igjen. Innskåret henspiller på det at insektene er et leddyr, sammensatt av mange segmenter, eller ledd. Hos insektene har disse vokst sammen til tre rimelig tydelige deler; hode, bryst og bakkropp. Men de gamle leddene er fortsatt synlige som hakk eller merker på overflaten. Det kan se ut som om noen har skåret i dem. Dermed har vi ‘læren om de innskårne’, entomologi. Ordet insekt har forresten samme opphav, men her via latin, der verbet insecare betyr å kutte inn i.

Tilslutt, etnologi. Også det et spennende felt, selv om det ikke er det jeg driver med. Det kommer fra det greske ordet ethnos, som betyr rase – som sammen med logi blir til kulturstudier, eller det mer trauste begrepet folkelivsgranskning.

Jeg er opptatt av alle disse E-ordene. Men det er altså ENTOMOLOG jeg er.

Og jeg ELSKER det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *