NMBU 2015: Fremragende forskning og utdanning

2015 skal bli et år i forskningens og utdanningens tegn!

Fjoråret var et forrykende år på alle vis for NMBU. Som i alle store fusjoner, var dette første året svært preget av sammenslåingen. Vi har kommet langt på kort tid. NMBU er oppe og går, og markerer seg på universitetsskartet nasjonalt og internasjonalt. Vi har vedtatt ambisiøse strategier for NMBU, både på universitets og fakultetsnivå. Våre mål er ambisiøse, og vi vil posisjonere oss og være toneangivende på våre områder.

Ved inngangen til 2015 ønsker vi i rektoratet derfor å markere et taktskifte, hvor vår oppmerksomhet igjen rettes mot våre hovedområder forskning og utdanning. Vi vil heise én hovedfane for oppfølgingen av NMBUs strategi i året som kommer, og det er «Fremragende forskning og utdanning».

Det er viktig for oss å lansere dette som én satsing. Sammenhengen mellom forskning og utdanning er en del av universitetets bærende idé. Forskning og utdanning må gå hånd i hånd, og begge er like viktige for vår suksess som universitet. Vår satsing går også hånd i hanske med Regjeringens ambisjoner og Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning.

Vi har et meget godt utgangspunkt på NMBU. Her har alle ambisjoner. Alle vil noe. Det er en del av vår kultur å strekke oss, alltid bli bedre. Vår satsing skal bygge videre på dette. Vi må satse både på spiss og bredde, og heve kvaliteten i alle ledd. Mange av våre miljøer har forutsetninger for å konkurrere helt i verdenstoppen. Noen gjør det allerede, og NMBU får stadig flere prestisjeprosjekter i porteføljen. Her skal vi også ha store ambisjoner. Vi vil fremme flere verdensledende miljøer. Vi skal ha fremragende forskning og utdanning. NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet og satsing på pedagogisk utviklingsarbeid.

En viktig del av satsingen blir å fremme talentene. Både på forskning og utdanning. Vi må finne, oppmuntre, støtte og gi muligheter til talentene. Gi utviklings- og karrieremuligheter og få de beste av våre egne til å bli og de beste fra andre universiteter til å komme til NMBU. Vi må tørre å satse på dem som utmerker seg.

Vi har startet diskusjonene i ledergruppene om «Fremragende forskning og utdanning». Hva legger vi i dette? Hvor langt kan vi nå? Hvilke virkemidler har vi? Hvem har ansvar for hva? Hvordan bruker vi våre strategiske midler best mulig for å fremme fremragende forskning og utdanning?

Nå inviterer vi ansatte og studenter til å bli med og fylle satsingen med innhold. Vi skal diskutere i styrer og utvalg, på allmøter, lunsjrom og på nett. Hva inspirerer deg? Hvor langt kan du nå? Hva skal til for at vi skal nå våre mål for NMBU?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *