NMBU

«Studentene bruker for lang tid på å oppnå graden!». Debatten om gjennomstrømming ved universitetene går stadig like høyt. Gjennomføringsgraden ved universitetene er lav, og bare en liten andel studenter gjennomfører […]

Norge og verden står overfor et grønt skifte. Ny kunnskap, innovasjon og nye smarte og bærekraftige løsninger skal muliggjøre bærekraftig utvikling og en grønn fremtid. Kunnskap er det vi skal […]

I går ble den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning lansert, og et av hovedpunktene som trekkes frem for forbedring, er antallet norske studenter som reiser på utveksling. I rapporten heter […]

Denne uken hadde vi allmøte på NMBU Campus Ås. Vi snakket om vår satsing på fremragende utdanning og forskning og om fremdriften i de store byggeprosjektene på Campus Ås. Men […]