Uncategorized

I år er det ekstra viktig at du kommer på karrieredagen på NMBU! Ikke bare får du muligheten til å treffe en lang rekke arbeidsgivere på jakt etter våre dyktige […]

Today we celebrate the International Women’s day, a day as important as ever, both in Norway and even more in other parts of the world. Around the world women experience […]

Fremtiden starter med dine spørsmål. Det er tanken bak NMBUs rekrutteringskampanje #TenkOm. «Tenk om» har vært innledningen til mange viktige spørsmål, idéer og endringer. Det har nysgjerrighet, nytenkning og dristighet […]

I forrige uke ble jeg utfordret til å komme med et innlegg om fusjon og omstilling på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte. Spørsmålet var hvordan vi kan få til gode prosesser, […]

Det siste halve året har et av de store diskusjonstemaene i universitets- og høyskolesektoren i Norge vært fremtidig struktur i høyere utdanning, eller SAKS – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing. […]

Likestillingsdebatten går i sektoren, etter at Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å kutte likestillingsprisen. Det er synd at prisen nå fjernes. Prisen har i mange år bidratt til å fremme […]