UMB – vår viktigste leverandør

Roald Guldbrandsen, Direktør for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke

Matindustrien trenger ny, oppdatert kunnskap.

Hver dag forsyner mat- og drikkeindustrien norske forbrukere med velkjente merkevare. Bedrifter som Q, Lerum, Stabburet og Mills preger folks hverdag fra morgen til kveld. Hansa, Borg, Maarud og Freia sprer fest, glede og kos når det trengs. Disse og andre kjente merkevarer skal fortsatt være en del av folks daglige liv. Derfor trenger mat- og drikkeindustrien høykompetent arbeidskraft. UMB og Ås-miljøet skal være vår viktigste leverandør av nyutdannede kandidater.

Mat- og drikkeindustrien er Norges nest største og en bidragsyter til det norske velferdssamfunnet. Dette er også en industri som er i en unik posisjon til å påvirke folks hverdag. Vi er med på å løse samfunnsutfordringer og klimautfordringer.

Hverdag og fest
Mat- og drikkeindustrien skal utvikle produkter som letter folks hverdag. Mat som løser tidsklemma. Mat som sørger for at man får i seg alle nødvendig næringsstoffer. Mat som sprer glede og mat som belønner. Hver dag jobber produktutviklere med å finne ut hva forbrukeren trenger før forbrukeren selv vet det. Eksempelvis handler det om hvordan man kan gjør middagslagingen enda lettere, hvordan gjøre barnebursdagen til en fest for alle, også allergikere.

For å få til dette trengs det kunnskap. Kunnskap om mat, kunnskap om forbruker, kunnskap om kjemi, bioteknologi, råvarer i sin alminnelighet og råvareutnyttelse. Dette er kompetanse som UMB må sørge for studentene tilegner seg.

Mat og helse
Nordmenn spiser for mye salt og mettet fett, og norske barn får i seg for mye sukker. Det blir også stadig flere overvektige i Norge. Sykdommer knyttet til matinntak bekymrer matindustrien. Derfor er industrien opptatt av å produsere mat som kan bedre utviklingen ved å produsere sunne alternativer eller reformulere produkter.

For å få alt til dette til trenger vi kunnskap.