Velkommen til blogg om matforskning

Mat er et bredt forskningsfelt som omfatter hele verdikjeden fra jord til bord. For å synliggjøre denne bredden har vi opprettet denne bloggen om matforskning. Her ønsker vi å skape et rom for forskningsformidling, meningsutveksling, de gode historiene.

Vi inviterer derfor alle forskere og doktorgradsstudenter her ved Campus Ås, eksterne bidragsytere, næringsmiddelindustri og ellers andre som har et tema de ønsker å formidle innen matforskning til å blogge. Da kan du nemlig bidra til:

  • Å sette agendaen eller delta i samfunnsdebatten
  • Skape deg et ansikt på nett og etablere deg som ekspert
  • Bygge nettverk med andre forskere eller andre målgrupper som interesseorganisasjoner, bedrifter, journalister, lærere, studenter
  • Formidle vitenskapelige resultater og arbeidsmetoder
  • Bruke bloggen som en del av forskningsprosessen der du kan stille spørsmål og få innspill

 Alle innlegg kan sendes til:

Liv Røhnebæk Bjergene i Kommunikasjonsavdelingen, UMB.

 

Vi gleder oss til å utvikle bloggen sammen med dere!

Med vennlig hilsen

Gro Steine, leder for Matsatsingen

Liv R. Bjergene, kommunikasjonsrådgiver

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *