Studier innen matområdet – noe for deg?

Gro Steine, leder for Matsatsingen ved NMBU

Bildet viser TÂrnbygningen (v) og Urbygningen p UMB NMBU

Det nærmer seg søknadsfrist for bachelorstudier og 5-årige masterprogrammer, fristen er 15. april. Mange spør seg: Hva er jeg interessert i og hva vil jeg jobbe med etter ferdige studier?

”Kunnskap for livet” er NMBUs slagord. Er du interessert i landbruk, planter, matproduksjon, husdyr, råvarer, matens kjemi og ernæring, så har NMBU flere studietilbud for deg. Kanskje vil du være med  å påvirke maten vi spiser? Da har NMBU fire aktuelle studieretninger: plantevitenskap, husdyrvitenskap, veterinærstudier og matvitenskap.

I plantevitenskapsstudiet lærer du om plantebiologi, planteproduksjon og kulturlandskap. Du fordyper deg blant annet i planter til matproduksjon, matforsyning, fôr og fiber, ernæring, bærekraftig produksjon og dyrkingssystemer samt klimaendringer.

I dag stilles det store krav til lønnsom produksjon av god, sikker mat og til dyrevelferd. Gjennom husdyrvitenskapsstudiet lærer du om husdyrhold av den fremste ekspertisen i Norge. I tillegg får du kunnskap om trygg og sikker matproduksjon.

Nytt av høsten 2013 var at nå tilbyr NMBU Sivilagronomutdanning innen bachelor- og masterprogrammene i husdyrvitenskap og plantevitenskap.

I studiet Matvitenskap og ernæring lærer du å utvikle og framstille trygg, sunn og god mat i et aktivt forskningsmiljø. Matindustrien har et stort samfunnsansvar i å produsere og utvikle sunne, trygge og helsefremmende produkter. Forbrukerne ønsker stadig nye og spennende produkter tilpasset sin hverdag. Du kan være med  å utvikle fremtidens mat og produksjonsprosesser.

Utdanning som gir jobb

Et viktig spørsmål som mange stiller seg når de skal velge studie, er hvor enkelt det er å få seg jobb som ferdig utdannet. Velger du studieretninger innen matområdet, vil du være en ettertraktet arbeidstaker. Les mer om hvilke jobber tidligere studenter som har gått plantevitenskap, husdyrvitenskap og matvitenskap har fått: http://www.nmbu.no/studier/studietilbud/bachelorprogrammer/husdyrvitenskap/yrkeseksempler/node/3660

Kombiner flere interesser

En hovedstyrke ved NMBU er at du kan sette sammen din egen, tverrfaglige fagkombinasjon. Ønsker du å jobbe med matproduksjon og har interesse for teknologi, kan du for eksempel kombinere studieretninger innen landbruk og mat med teknologikurs eller du kan bli sivilingeniør. Kombinasjonen matproduksjon og teknologi er viktig, og vil bli enda viktigere i tiden framover for å møte utfordringer med at matproduksjonen både skal være effektiv og miljøvennlig.

Er du interessert i økonomi, entreprenørskap og innovasjon innen matområdet, kan Handelshøyskolen ved NMBU være noe for deg. Her finner du landets mest fornøyde økonomistudenter: http://www.dn.no/talent/article2770048.ece. NMBU Handelshøyskolen samarbeider med norsk næringsliv. På våre nettsider kan du lese om et eksempel på en studentoppgave innen entreprenørskap for Fenalår fra Norge: http://www.umb.no/forsiden/artikkel/nmbu-studenter-med-gode-grunderrad.

Kanskje ønsker du skaffe deg mer kunnskap om miljø- og utviklingsspørsmål? I så fall har NMBU studier i internasjonale utviklingsspørsmål og internasjonale miljøstudier.  Her kombineres sosiale og naturvitenskapelige tilnærminger for å finne mulige løsninger på noen av vår tids aller viktigste og mest utfordrende spørsmål.

NMBU = høy trivsel

Valg av studieretning er ikke enkelt. Her gjelder det å tenke både interesser og jobbmuligheter. Dessuten skal du trives på studiestedet. Det forteller tidligere studenter at de har gjort: ”Studiemiljøet på Ås er sinnsykt bra”, ”et godt læringsmiljø og en morsom og sosial studietid”.

Er du i tenkeboksen? Da anbefaler jeg deg å besøke NMBUs nettsider.

Er du interessert i matområdet og lurer på hva vi jobber med inne matområdet på NMBU, kan du besøke nettsidene til Matsatsingen ved NMBU: http://www.nmbu.no/forskning/tema/mat

eller følge oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/NMBU-Matsatsingen/241458659366892?ref=hl

Lykke til med valget!