May 2014

Omgangssyke er som oftest ikke matforgiftning

Hver annen nordmann har i løpet av et år hatt oppkast og eller diaré, viser undersøkelser (Røssvoll, Nofima), mens estimater tilsier at bare en av fem har blitt matforgiftet. Det […]