Kunnskapstørste AP-politikere fikk lære om mat og landbruk

Gro Steine, leder av Matsatsingen ved NMBU

APmøte

Arbeiderpartiet er et parti som er opptatt av mat og landbruk. Nå har partiet utarbeidet en landbrukspolitisk plattform. Hva er mer riktig enn å besøke NMBU for å vite mer om universitetet og hva vi jobber med, samt få noen faglige oppdateringer?

Torsdag 23. mai, årets første virkelige sommerdag, var det duket for møte på NMBU med stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet og representanter fra Matindustrialliansen og NMBU. Tema for møtet var mat, matproduksjon og landbruk.

Etter en dag på NMBU fikk politikere og representanter for norsk matindustri oppdatert kunnskap om matplanter, robotisering av landbruket, hvordan vi kan utnytte skog i fôrproduksjonen, mattrygghet og om hva det er som påvirker forbrukernes valg. Disse faglige innleggene viser noe av bredden til NMBU innen matområdet.

Et første møte med Ås-universitetet
Flere av dem som kom på møtet, har aldri vært på NLH, UMB, NVH eller NMBU. Det passet derfor bra at rektor Mari Sundli Tveit startet med en presentasjon av NMBU. Siden tema for dagen var mat og matproduksjon, ble Matsatsingen ved NMBU presentert. Matindustrialliansen er som nevnt en allianse mellom flere interesseorganisasjoner og bedrifter. Denne plattformen samarbeider om 7 hovedpunkter:

  1. En effektiv og framtidsrettet verdikjede
  2. Forutsigbart og robust importvern
  3. RÅK-ordning som sikrer konkurransekraft
  4. Viktigheten av markedsregulering
  5. Reduserte særavgifter
  6. Økt satsing på innovasjon og kompetanse
  7. Strengere krav til mattrygghet

NMBUs utdanning og forskning: Viktig for matindustrien
Matindustrialliansen består av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO mat og drikke, NHO mat og landbruk, og de seks bedriftene Orkla, Nortura, Agrar (Mills), Kavli, Tine og Hansa/Borg. NMBU er en viktig samarbeidspartner for Matindustrialliansen, både gjennom forskning, utdanning og etter- og videreutdanning.

Matindustrialliansen løftet fram nytteverdien av NMBUs utdanning og forskning for matindustrien. Utfordringer for industrien framover er blant annet  å kunne møte høye forventninger hos forbrukerne og å sikre at stadig lengre verdikjeder er bærekraftige. For å få dette til er faktabasert kunnskap en forutsetning. I dette arbeidet er derfor NMBU veldig viktige. Matindustrialliansen trakk dessuten positivt fram at NMBU har styrket ernæringsforskningen, og dermed også utdanning innen ernæring.

Øystein Lie, som er dekan på fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, ga de frammøtte en god oversikt over hva NMBU jobber med innen matområdet. Deretter fulgte flere faglige innlegg fra instituttledere og forskere på NMBU.

Mitt inntrykk er at slike felles møteplasser mellom NMBU, industri og politikere er viktig for alle parter!