Master i akvakultur – spennende utdannelse med gode jobbmuligheter!

Lisa Furnesvik, masterstudent NMBU i akvakultur

13.5.14 Bilde Lisa Furnesvik

Å finne det rette studiet er for de fleste en vanskelig oppgave. Det syntes i hvert fall jeg. Man vil gjerne finne et studium som er spennende og interessant. Noe man virkelig er motivert for å lese på. Samtidig vil man jo ha muligheter for en god jobb når man er ferdig. En jobb som har gode framtidsutsikter! Her er min historie om veien fram til en utdannelse som oppfyller disse kravene.

 Første steg: Bachelor i biologi

Jeg, som mange andre, hadde vanskeligheter med å bestemme meg for hva jeg ville studere etter videregående. Jeg ble bombardert av informasjon om alle mulige studieretninger. Valgmulighetene virket uendelige.

Det første jeg bestemte meg for, var at jeg ville ha en utdannelse som jeg senere kunne bruke i jobbsammenheng. Samtidig måtte det være noe jeg var interessert i. Da jeg var ferdig med videregående, var det som nå mye oppmerksomhet rundt realfagene. Det eneste realfaget jeg hadde noe særlig interesse for, var biologi. Det var da også blant mine favorittfag på videregående.

Det endte med at jeg søkte meg inn på bachelor i biologi i Tromsø.  På bacheloren fikk vi kunnskap om et bredt spekter innen dyre- og planteriket, økologi, evolusjon og fysiologi. Det var et svært spennende og lærerikt studium. Det var også her jeg fattet interessen for marin biologi, og senere akvakultur.

Det siste semesteret mitt på biologi bestemte jeg meg for å reise på utveksling til Skottland. Utvekslingssemester er noe jeg vil anbefale på det varmeste. Det er veldig sosialt og lærerikt, man får oppleve en helt annen kultur og møte mennesker fra hele verden som er i samme situasjon som en selv.

Det var ikke alltid så lett å holde motivasjonen oppe gjennom bachelorstudiet. Vi fikk lite informasjon om hvilke jobber man kunne få etter en bachelor i biologi. Jeg tror dette var én av årsakene til at mange hoppet av studiet underveis. Jeg fant tidlig ut at hvis jeg senere ville ha en bra jobb, ville det være lurt å bygge på med en master. Da er en bachelor i biologi et flott utgangspunkt for en rekke spennende og aktuelle mastergrader!

Andre steg: Feil studium, men nyttig lærdom

Etter bacheloren i Tromsø begynte jeg å studere master i marin biologi ved Universitetet i Oslo. Dette var et spennende studium, men jeg fant fort ut at det er vanskelig å få seg en jobb etter en slik utdannelse. Jeg benyttet tiden ved Blindern til å snakke med tidligere elver og forelesere om eventuelle framtidsutsikter. Jeg lærte mye på Blindern, men det var ikke dette jeg ville jobbe med. Jeg fant ut at hvis jeg ville fortsette med noe i likhet med marin biologi, og samtidig ha muligheter for å få en god jobb, var akvakultur-studiet ved NMBU absolutt noe å satse på.

Tredje steg: Kjempespennende NMBU-studie med gode jobbmuligheter

Året etter begynte jeg å studere akvakultur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Jeg skjønte med en gang at dette var det rette for meg! En master i akvakultur er  yrkesrettet. Det er mye praktisk arbeid på lab, med dissekering av fisk og en rekke spennende forsøk som er tett knyttet opp til forskning.

Selv har jeg alltid vært opptatt av dyrevelferd. Og da føler jeg at den beste måten jeg kan bidra, er å komme meg inn industrien for å kunne påvirke hvordan dyrevelferd i oppdrettsnæringen skal være i fremtiden.

Studiet er svært internasjonalt med samarbeid med skoler og firmaer i utlandet. Det er gode muligheter for å reise på utveksling, og også senere å jobbe utenlands. Akvakultur-linjen tar også opp en god del utvekslingsstudenter, noe som gir deg muligheten til å bli kjent med elever fra en rekke land rundt om i verden.

De mange utvekslingsstudentene inspirerte meg til igjen å reise på utveksling. Denne gangen valgte jeg Australia. Hvis du vil reise på utveksling, finnes det en rekke land å velge mellom. Utvekling er en fin personlig erfaring. Dessuten vil du kunne vise for eksempel en framtidig arbeidsgiver at du har gode språkkunnskaper, kan jobbe selvstendig og behersker utfordringer.

NMBU har god kontakt med næringslivet, noe som gjør det mulig å skrive masteroppgave for et firma. Dette var noe jeg selv gjorde. Oppgaven gjorde det mulig å knytte kontakter og få nyttig lærdom til yrkeslivet.

Alt i alt er jeg kjempefornøyd med min studietid – og da spesielt avslutningen her på NMBU, hvor jeg kunne ta en utdannelse som var mer direkte rettet mot arbeidslivet.

Jeg anbefaler absolutt en utdannelse innenfor akvakulturnæringen!