det grønne skiftet

#detgrønneskiftet - hva er det?

Begrepet bioøkonomi dukker stadig opp og regjeringen skal sågar lage en nasjonal strategi for bioøkonomi. Hva er det egentlig vi snakker om? Og har dette noe for seg? Bioøkonomi er […]