grønn skatt

  Grønn skattekommisjon foreslår en klimaavgift på rødt kjøtt (storfe, sau og geit) i form av en produksjonsavgift på 840 kr per tonn CO2-ekvivalenter. Klimaavgiften er tenkt som virkemiddel til […]