Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Naturopplevelsene har vært en viktig ingrediens i reiselivet helt siden turismens barndom. På attenhundretallet startet oppdagelsesturene i Alpene, og i denne pionertiden begynte også engelske lorder å fiske laks i […]

Reiselivets toppidrettsutøvere

De som lykkes i det naturbaserte reiselivet kan beskrives som «reiselivets toppidrettsutøvere». De må ofre noe for å nå målene sine. De har en stor, indre motivasjon som drivkraft. Og […]

Må styrke koblingen mellom stedsutvikling og reiseliv

Naturbasert reiseliv har ikke nødvendigvis en positiv innvirkning på et område. Et ansvarlig reiseliv må verdsette det stedsspesifikke høyt og bidra til å skape lokalt engasjement. Thomas Haraldseid er doktorgradsstipendiat innenfor landskapsarkitektur […]

Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt

Turistene lokkes til Nasjonale turistveger. Tekniske inngrep i sårbar natur og nasjonalromantiske myter som ikke gjenspeiler dagens Norge, er noen av «opplevelsene» som venter dem. Tore Edvard Bergaust leder Instituttet […]

Fugler som trigger følelser

Jeg er en heldig student som har fått gjøre feltarbeid på Norges østligste punkt, nemlig Hornøya i Finnmark! Frida Marie Omma Jørgensen er tilknyttet BIOTOUR-prosjektet gjennom sin masteroppgave i naturbasert […]