mars 2018

Mormor hadde ristet på hodet!

Påskefjellet fylles opp av brede ski og fargerik bekledning. «Alle» er bitt av topptur-basillen, og som forsker er jeg nysgjerrig på hva som skjer. Det hadde også min mormor vært. […]

Kan me stola på økoturisme?

Lusine Margaryan er doktor i reiselivsfag ved Mittuniversitetet i Østersund, Sverige og ein av forskarane i forskingsprosjektet BIOTOUR om naturbasert reiseliv. Me har kanskje aldri tidlegare i mennesket si historie vore så […]