reiseliv

Må styrke koblingen mellom stedsutvikling og reiseliv

Naturbasert reiseliv har ikke nødvendigvis en positiv innvirkning på et område. Et ansvarlig reiseliv må verdsette det stedsspesifikke høyt og bidra til å skape lokalt engasjement. Thomas Haraldseid er doktorgradsstipendiat innenfor landskapsarkitektur […]

Natur i hovedrollen – kultur i kulissene

Peter Fredman er professor i naturbasert reiseliv ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og leder av forskningsprosjektet BIOTOUR. Kulturministeren har rett i at norsk kultur kan bidra til verdiskaping […]