Velkommen inn - men helst ikke overalt

Gjesteblogger Sofie Kjendlie Selvaag jobber som avdelingsingeniør ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er partner i BIOTOUR-prosjektet. Hun har en mastergrad i naturforvaltning fra NMBU.         Det er […]

Vi må snakke med reiselivet

Skrevet av Magnar Forbord. Forbord er seniorforsker ved Ruralis og en av forskerne i BIOTOUR – et forskningsprosjekt om reiselivet i den nye bioøkonomien. «Det er ikke vitenskap, men ‘bare’ folks sunne […]

Mormor hadde ristet på hodet!

Påskefjellet fylles opp av brede ski og fargerik bekledning. «Alle» er bitt av topptur-basillen, og som forsker er jeg nysgjerrig på hva som skjer. Det hadde også min mormor vært. […]

Kan me stola på økoturisme?

Lusine Margaryan er doktor i reiselivsfag ved Mittuniversitetet i Østersund, Sverige og ein av forskarane i forskingsprosjektet BIOTOUR om naturbasert reiseliv. Me har kanskje aldri tidlegare i mennesket si historie vore så […]

Samarbeid på tvers av vernegrenser

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv […]