Samarbeid på tvers av vernegrenser

Det pågående arbeidet med besøksstrategier for nasjonalparker og deres randsoner er en gylden anledning til å få kommunene sterkere på banen for å sikre helhetlig forvaltning av natur og reiseliv […]

Her er megatrendene som vil forme reiselivet

  Strukturelle samfunnsendringer, såkalte megatrender, påvirker det naturbaserte reiselivet. Bli med og se inn i glasskula.   Da forfatteren Knut Hamsun i 1927 uttalte seg til Nationen om turisttrafikken i […]