November 2014

Nei til genmodifisert mat

Min professorkollega Trine Hvoslef-Eide argumenterer i Aftenposten 13. nov. for at Norge bør tillate genmodifisert mat (gm-mat). Spørsmålet gjelder akkurat nå import av to maissorter i dyrefôr. Begge sortene er […]

Mer norsk fôr, mindre soya

Kortreist fôr til dyra er vel så viktig som kortreist mat til oss mennesker. Vi er ikke tjent med en fiskerinæring som er bygget på soyaimport. Norsk landbruk og oppdrettsnæring […]

Professor Bjørg Marit Andersen har i Aftenposten 28. oktober skrevet artikkelen «Matsmitte er et forsømt problem». Innlegget viser at hun verken har innsikt i hvordan forebygging av matsmitte foregår, hvordan […]

Hvem forteller sannheten om norsk mat?

Dette var utfordringen Matmerk ga taleføre representanter fra hele verdikjeden i norsk matproduksjon på Matmerk sin fagdag om norsk mat torsdag 30. oktober. Matmerk er en uavhengig stiftelse og deres […]