fiskeoppdrett

Mer norsk fôr, mindre soya

Kortreist fôr til dyra er vel så viktig som kortreist mat til oss mennesker. Vi er ikke tjent med en fiskerinæring som er bygget på soyaimport. Norsk landbruk og oppdrettsnæring […]

Tang og tare – det beste dyrefôret

Hva er egentlig norsk mat? Hvor langt tilbake i næringskjeden bør vi gå for å si at et produkt er norskprodusert? Vi er vel enige om at dyret må ha […]