jord byutvikling

Shutterstock

  Det aller meste av den gjenværende matjorda ligger rundt de samme tettstedene som har bygget ned mest matjord. Analyser av arealbruksendringer mellom 2008 og 2011 tegner et tydelig bilde. […]