Kjøtt

Husdyr og oppdrettsfisk gir stort klimagassutslipp og er i stor grad fôret på ingredienser som kunne ha vært brukt til mat direkte. I Norge brukes for eksempel alt bygget vi […]

  Grønn skattekommisjon foreslår en klimaavgift på rødt kjøtt (storfe, sau og geit) i form av en produksjonsavgift på 840 kr per tonn CO2-ekvivalenter. Klimaavgiften er tenkt som virkemiddel til […]

Ingen grunn til kjøttpanikk

  Vi er svært bekymret for at den nye evalueringen fører til at enkelte personer, spesielt gravide og unge kvinner, vil slutte å ha et moderat forbruk av kjøtt.  Fagtidsskriftet […]

Fremtiden for rødt kjøtt

Mot slutten av 2015 offentliggjøres USA sine nye offentlige ernæringsråd. Det er knyttet stor spenning til disse rådene. Amerikansk ernæringsvurdering har normalt stor betydning for mange lands tilsvarende vurderinger, også […]

Hva snakker verdens kjøttforskere om i år?

Hvert år arrangeres den internasjonale kjøttforskerkongressen ett eller annet sted i verden. I år ble den arrangert i Uruguay, den 60. i rekken. Her er mine betratninger fra Kjøttforskerkongressen. Stikkordene […]