March 2014

Studier innen matområdet - noe for deg?

Det nærmer seg søknadsfrist for bachelorstudier og 5-årige masterprogrammer, fristen er 15. april. Mange spør seg: Hva er jeg interessert i og hva vil jeg jobbe med etter ferdige studier? […]