2015

  Grønn skattekommisjon foreslår en klimaavgift på rødt kjøtt (storfe, sau og geit) i form av en produksjonsavgift på 840 kr per tonn CO2-ekvivalenter. Klimaavgiften er tenkt som virkemiddel til […]

Promper norske kyr for mye?

Norske kyr raper og promper for mye og er klimaverstinger. Dette har vært hevdet gang på gang fra mange aktører i de siste ukers kjøttdebatt i media. Dette er i […]

Bevaring av jord i kamp mot klimaendringer

Se for deg at du dekker en fotball med et lag tynn plastfolie. Denne plastfolien vil være mye tykkere enn jordsmonnet er på jordkloden. All plantevekst og matproduksjon er avhengig […]

Shutterstock

  Det aller meste av den gjenværende matjorda ligger rundt de samme tettstedene som har bygget ned mest matjord. Analyser av arealbruksendringer mellom 2008 og 2011 tegner et tydelig bilde. […]

Ingen grunn til kjøttpanikk

  Vi er svært bekymret for at den nye evalueringen fører til at enkelte personer, spesielt gravide og unge kvinner, vil slutte å ha et moderat forbruk av kjøtt.  Fagtidsskriftet […]

Stressede bakterier i ost

Bilde: Forlengede bakterier orientert rundt en fettkule i ost. Kilde: Martinovic et al. (2013) Når man lager ost tilsetter man melkesyrebakterier til ystemelka. Noen oster tilsettes også andre typer bakterier […]

Fremtiden for rødt kjøtt

Mot slutten av 2015 offentliggjøres USA sine nye offentlige ernæringsråd. Det er knyttet stor spenning til disse rådene. Amerikansk ernæringsvurdering har normalt stor betydning for mange lands tilsvarende vurderinger, også […]

Jod leker gjemsel

Ute på den grønne enga hopper de glade kuene rundt som gale. Endelig er våren her! Det er bildet vi ser for oss når vi løfter glasset med den kalde […]

Skal det være en himmelreke?

Det er trangt på denne kloden. Vi er allerede over 7 milliarder mennesker. Hvert minutt øker det med 140 til. Hva skal vi spise, alle sammen? Mange mener insekter er […]

#detgrønneskiftet - hva er det?

Begrepet bioøkonomi dukker stadig opp og regjeringen skal sågar lage en nasjonal strategi for bioøkonomi. Hva er det egentlig vi snakker om? Og har dette noe for seg? Bioøkonomi er […]