Landbruk

Forskningsopphold med følger

Forskermobilitet kan ha uforutsette følger. Denne gangen handler det om spredning av ideer. Min historie handler om hvordan Bondens marked kom til Norge. I løpet av høsten er den omtalt […]