Aktiv start på NMBUs Matsatsing

Gro Steine, leder for Matsatsingen NMBU

Matsatsingen, tre bilder

GODT NYTT ÅR!

Mat er et hovedsatsingsområde for NMBU, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med Matsatsingen. Det hele startet med et internt oppstartmøte i april i fjor, hvor bredden innen matområdet ble presentert og ulike tiltak ble diskutert. I løpet av året som gikk har Matsatsingen kommet ordentlig i gang:

Vi har etablert nettsider og vi sender ut nyhetsbrev 4 ganger per år. I tillegg har vi interne forskningsforum for ansatte på NMBU.

I løpet av høsten 2013 arrangerte Matsatsingen to frokostseminarer med bra oppmøte. Vi holder derfor fram med frokostseminarer også i 2014. Allerede 31. januar ønsker vi velkommen til det første frokostseminaret. Tema: forbrukervalg og bærekraftig matproduksjon, klikk her for program og påmelding.

I 2013 var det mulig å søke om såkornmidler forskning og strategimidler til utdanningstiltak gjennom Matsatsingen. Følgende initiativ fikk tildelinger:

  • kr. 150 000 til utviklingen av en dynamisk in vitro fordøyelsemodell, prosjektleder Carlos Salas Bringas, IMT.
  • kr. 150 000 til “Potential life-long effects of dietary interventions at birth”, prosjektleder Knut Rudi, IKBM.
  • kr. 80 000 til etablering av forskergruppe innen presisjonslandbruk ved NMBU, prosjektleder Pål Johan From, IMT.
  • kr. 100 000 til utviklingen av emner for studenter på NMBU med utgangspunkt i utstyret for malting og brygging av øl som er på matpilotanlegget.

Spennende nytilsettinger på matområdet på NMBU

Harald Carlsen fra Universitetet i Oslo begynner som professor i ernæring ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1. februar 2014. Carlsens forskning tar for seg hvordan ernæring påvirker reguleringen av ulike gener knyttet til sykdom og helse. Ved NMBU vil han videreføre denne forskningen ved å se nærmere på hvordan tarmen påvirker resten av kroppen

Ivar Pettersen er ansatt som førsteamanuensis II på Handelshøyskolen ved NMBU. Han er spesialrådgiver/forsker i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Som førsteamanuensis II vil han ha ansvaret for emnet matvaremarkeder og politikk.

Campus Ås seminar

2013 ble avsluttet med et vellykket Campus Ås seminar! Landbruksminister Sylvi Listhaug og fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpnet den nye forsøkshallen som skal bidra til økt kunnskap om farlige, matbårne bakterier som Listeria og E.coli. Et fulltegnet seminar med 150 personer fikk omvisning i forsøkshallen og påfølgende dagsseminar om matsikkerhet og mattrygghet. Les mer.

 2014

UMB og NVH har nå fusjonert til NMBU. Forskning og undervisning på NMBU innen matområdet dekker da et stort område, og vi håper på gode samarbeidsmuligheter på tvers av fagområder.

Matsatsingen vil i 2014 fortsette med aktiviteter som startet i 2013. I tillegg kommer vi til å jobbe med rekruttering og initiativ innen utdanning på matområdet. Når det gjelder forskningsforum vil vi jobbe for å få til mer synlighet mellom forskningsgrupper som kan bidra til flere tverrfaglige prosjekter. I tillegg planlegges det andre aktiviteter. Har dere noen ønsker eller innspill for aktiviteter i 2014, er det bare å ta kontakt!

 

 

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *