One Health Weekend

Sofie Coucheron, student, NMBU-ambassadør, styremedlem DNV-S og stifter av One Health Norway

one health logo

For knapt ett år siden ble Den Norske Veterinærforenings Studentutvalg (forkortet til DNV-S) etablert, med foreninger både i Norge og i utlandet.  Ved Adamstuen ble en forening etablert,  med planer om å styrke medlemmene sine faglig og sosialt.

I september 2013 ble ideen om et arrangement satt på agendaen av Peder Støre Amundsen og Anne Christine Føllesdal; feiringen av WHOs 66 års jubileum, med temaet «vektorbårne zoonoser».

Dette er et viktig tema, og begrepet «One Health» dukket fort opp. Begrepet er svært kjent i internasjonale organisasjoner som FN, EU og WHO.

«One Health» er et begrep som erkjenner og arbeider for å skape effektive løsninger til multifaktorielle, lokale så vel som globale utfordringer for miljø, dyre- og menneskehelse.

Dette gjøres gjennom interdisiplinær forskning, utdannelse og dialog mellom relevante aktører og vitenskapsfelt. Metodene som benyttes krever kommunikasjon, data- og kunnskapsutveksling og forent faglig samhold fra de involverte parter.

Med andre ord er dette et begrep som krever samarbeid mellom innflytelsesrike aktører. Det kan forhindre alt fra at vi i nær fremtid dør av en simpel halsinfeksjon, til å begrense de negative klimaendringene. Med utgangspunkt i dagens globaliserte samfunn og frie handelsavtaler, er noen lettforståelige og aktuelle problemstillinger innen «One Health» disse:

  • Mattrygghet og matsikkerhet
  • Antimikrobiell legemiddelresistens
  • Fremadvoksende zoonotiske sykdommer (som influensa, revens dvergbendelorm m.fl.)
  • Miljøgifter
  • Klimaendringer

Det kan derfor virke overraskende at et så «byråkratisk» begrep er hverdagskost for førstelinjeforsvaret av veterinærer. Men det skyldes at veterinærers rolle er helt elementær i å sikre dette. Uavhengig av hvor du befinner deg i Norge (enn så lenge), vil det sitte en veterinær på vakt klar til å rykke ut for å  utrede og iverksette tiltak for scenarioer innen menneske- og dyrehelse , landbruks- og farmasisektoren.  Liten tvil om at NMBUs utdanninger er viktige!

Det er opplagt at slikt ansvar krever samarbeid og kompetanse fra flere fagmiljøer enn det veterinære. Og her kommer visjonen med «One Health Weekend» inn: å skape en sterkere, norsk forbindelse mellom human- og veterinærmedisin, farmasi og miljø. I skrivende stund ser det også ut til at det skjedde.

1782357_209946805881291_1686581551_o[1]

Så med bekreftelse og entusiasme fra ønskete foredragsholdere som Jonas Gahr Støre, Per Fugelli, Camilla Stoltenberg, Dag Berild og kjente NMBU-personer somYngvild Wasteson, Per Einar Granum og Lucy Robertson, og med god hjelp fra «Norsk Medisinstudent Forening», ble fagseminaret «One Health Weekend» en realitet.

Seminaret startet etter at presidenten for Den Norske Veterinærforening Marie Modal og leder for Yngre Legers Forening Johan Georg Røstad Torgersen hadde ønsket velkommen. Foredragene omfattet blant annet influensa, dvergbendelorm, borreliose og antimikrobiell resistens, og ble.

Fredagens første «key note speaker» var tidligere helseminister Jonas Gahr Støre, som understreket at risikofaktorer for livshelse har gått fra å være fattigdom til livsstil. «Det er dere (veterinær- og humanmedisin) som er de reelle «helseministrene». Det usunne som dyr inneholder, kan flyttes over til mennesker på måter vi ikke helt forstår, og forebyggingsperspektivet må bli mer sentralt».

Videre sikret Dag Berild at oppdatert kunnskap om antibiotikaresistens ble presentert. «If you fuck nature, nature fucks back» ble et sitat som traff hjerteroten, sammen med utsagn som at: «Med mindre det blir gjort kraftige grep, vil vi gå mot en katastrofe. Det er over 20 år siden siste nye antibiotika kom, og det er ingen nye i vente».

Budskapet om samfunnsansvaret som hviler på human- og veterinærmedisin skuldre, og andre helse- og klimarelaterte profesjoner var krystallklart.

Professor Lucy Robertson ved NMBU beskrev fremtiden for den zoonotiske parasitten Revens dvergbendelorm, som gir den humane sykdommen ekinokokkose. Med smitteoverføring via forurenset drikkevann, mat og dyr som hund og rev, er det viktig at kontroll av import av disse gruppene ble fulgt opp.

Videre fortsatte professor Per Einar Granum med et foredrag om mattrygghet i Norge. Han sa: «Vi har til nå passet bedre på import av fôr, dyr og mat, enn import av mennesker». Fremtidige utfordringer omhandler i stor grad globalisering, med større import av mat og endrete reisemønstre.  Mye ansvar hviler på enkeltindividet. «Vi har et samfunn i hygienisk forfall» sa han og viste til hvordan internasjonale kjendiskokker praktiserte dårlig mathygiene.

Direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, fortalte om at det var etablert et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.  «Norge har som mål å være sanert for MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) ved at enkeltindivider, som småbarnsforeldre, sjeldnere ber om antibiotika.»

Professor Per Fugelli støttet tanken om «One Health Weekend», og viste til en lignende forening han selv hadde vært aktiv i, som forøvrig var navnet på foredraget hans: «Pasienten Jorden».  «Planeten vår er mer enn 5 milliarder år, men mer enn 50% av endringene har skjedd i løpet av de siste 100 år. Vi kan motvirke apokalypse og fanatisme. Det skumleste vi står ovenfor er apatien». Ikke uventet åpnet tårekanalene seg hos flere av tilskuerne og Fugelli mottok stående applaus.

I etterkant av seminaret har tilbakemeldingene vært sterke. Derfor ble organisasjonen registrert i Brønnøysundregisteret av Peder Støre Amundsen, Randi Sofie Solbakken, Imon S. Barua og Jo Bruheim. Facebooksiden One Health Norway er også stiftet

Formålet er å fremme tverrsektorielt samarbeid og øke kontakt og kunnskap mellom ulike sentrale fagmiljøer innen menneske- og dyrehelse, landbruk, matproduksjon, farmasi, psykologi og miljø. Med andre ord er ikke dette en organisasjon som i fremtiden skal ledes av stifterne. Vi er per dags dato i en utviklings- og sonderingsprosess på jakt etter personer til å fylle mange og viktige roller.

Avslutningsvis vil vi gi en stor takk. DNV-S’ hovedsponsor Jan F. Andersen har vært viktige i oppbyggingen av DNV-S. Ellers rettes en stor takk til DNB, DNV, Stiftelsen Organdonasjon, Royal Canine med flere. Foredragsholdere må også nevnes. Dette hadde ikke blitt det samme uten deres gode formidlingsevne!