Frø fra disse seks artene skal reparere norsk natur Etter inngrep i naturen som veibygging og kraftlinjer, må den settes tilbake til sin opprinnelige form. Før ble det brukt frø […]

Invasjon i lyngheiene

Fremmede monsterplanter overtar lokale planters DNA En intetanende populasjon av fredelige urinnvånere er omringet av aliens som venter på en sjanse til å angripe. Alien-individer kan ikke selv rykke inn […]