April 2016

En milepæl for norsk laks

Nå er alle laksens gener kartlagt. Dermed er mulighetene til å sikre bærekraftig oppdrett og villaksforvaltning bare ett museklikk unna. Arbeidet med å kartlegge og systematisere laksens arvemateriale (genom) har […]