Hvordan bruke genomdata til å forstå villaksbiologi (foredrag)

Jeg var så heldig å bli invitert for å holde et foredrag om hvordan vi kan bruke genomdata til å få ny kunnskap om villaksens biologi.

Foredraget mitt begynner 12.20 min ut i filmen, og varer i 20 minutter (sorry, litt dårlig lyd)

Villakskonferansen 2019

Villakskonferansen 2019Line E. Sundt Hansen – Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima? (se starten i live-streamen under)Simen Rød Sandve – En saga skrevet i tusenvis av laksegenom – laksens lokale tilpasninger på «genetisk»Strømming av flere foredrag i morgen:09:00 Åse Garseth, Veterinærinstituttet – Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?09:25 John F. Strøm, UiT og NINA – Havvandring hos villaks – Hva har vi lært av elektroniske merkestudier?09:50 Kjell Rong Utne, Havforskningsinstituttet – Hva skjer i med laksen i havet? – en gjennomgang av byttedyr, potensielle konkurrenter og predatorer15:00 Geir Bolstad, NINA – Avsluttende perspektiver: Genetikk i framtidas villlaksforsking

Publisert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Tirsdag 22. januar 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *