DNAtur på video

Rett før jul arrangerte Bioteknologirådet en studentkveld på studentsamfunnet på NMBU campus Ås. Her holdt jeg et kort innlegg om koplingen mellom komplekse egenskaper og genetikk basert på Bjørgen-koden blogg-posten vår tidligere i 2014.

Hele sullamitten ble tatt opp på video og klippet kan du se her:
http://www.bioteknologiradet.no/2014/11/se-video-studenkveld-i-as/

God fornøyelse…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *