Historien om BILLEN og blomsten

Anne Sverdrup-Thygeson

En hårgullbasse i en epleblomst. Foto: Shutterstock
En hårgullbasse i en epleblomst. Foto: Shutterstock

Både honningbier og ville bier er effektive pollinatorer av klodens avlinger. Men de er faktisk ikke alene om å gjøre jobben. Nylig kom en samleartikkel basert på data fra fem kontinenter, som viser at andre insekter enn bier bidrar med like store tjenester som honningbien på pollineringsfronten.

Insektene utgjør en stor gruppe. Her finnes alt fra ørsmå knott, mindre enn et punktum, til biller som veier mer enn mobilen din. Bier og humler er bare en liten del av dette rike, varierte og nyttige mangfoldet. Forskerne har lenge vært klar over at mange insekter, utover bier og humler, er viktige for pollinering av enkelte planter. Mye av ansvaret for sjokoladeproduksjon hviler faktisk på en liten sviknott som sørger for pollinering av kakaoblomsten. Og blant våre vakre ville planter sørger en fyrrig gravevepshann for pollinering av orkideen flueblom, når han kaster seg over blomsten i den tro at det er en villig graveveps-dame.

Men i dette studiet har forskere for første gang systematisert betydningen av ‘ikke-bienes’ betydning for pollinering av avlinger. Vi snakker altså om slikt som fluer, biller, møll, sommerfugler, veps og maur. Forskerne sammenstilte data fra 39 studier fra fem kontinenter, som dekket 17 ulike avlinger. Raps, vannmelon, mango, jordbær og eple og mere til. De fant at selv om ikke-biene var mindre effektive per blomsterbesøk, så ble dette kompensert ved at de besøkte langt flere blomster. Dette er både fordi det er så innmari mange av disse andre insektene, og fordi de har en haug ulike vaner og tilpasninger.

Det viste seg også at plantene hadde bedre avlinger (målt som mere fruktsetting) der de fikk besøk av ikke-bier, uavhengig av hvor mange bier som kom på besøk. Det kan tyde på at disse andre insektene tilfører noe unikt, noe biene ikke kan levere. Dermed er det viktig å ta vare på også denne delen av pollinerings-arbeidsteamet i naturen. For det er nok av utfordringer, selv om de er ulike, for både honningbier og villbier.

Pollinering er team-arbeid, og kanskje kan nettopp disse andre insektene fungere som en slags pollinator-forsikring. For mens vi vet at ville bier ikke klarer seg så godt når det blir langt mellom blomsterengene, viser dette studiet at de øvrige pollinerende insektene ikke er fullt så sårbare for fragmentering av det naturlige landskapet. Det er godt nytt for våre avlinger og for vår matproduksjon.

For øvrig kommer Naturpanelet (IPBES), klimapanelets ‘lillesøster’, med sin første internasjonale fagrapport om nettopp pollinering og matsikkerhet, den 26. februar. Da blir det mer å lese om denne uhyre viktige økosystemtjenesten.

Sommerfugler, fluer, biller og andre insekter som ikke er bier er også viktige for pollinering - både av avlinger og villblomster. Foto: AS-T
Sommerfugler, fluer, biller og andre insekter som ikke er bier er også viktige for pollinering – både av avlinger og villblomster. Foto: AS-T

Vil du lese selve artikkelen, finner du den her: Rader, R. et al. (2016) Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 146-151.

Vil du lese mer om Naturpanenelt (IPBES), se her den norske siden her http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Naturpanelet/ eller den internasjonale her http://www.ipbes.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *