Matsatsingen på UMB

Gro Steine, leder for Matsatsingen ved UMB

cropped-matcollage-med-tekst-lavere.jpg

UMB, snart NMBU, satser på mat! Fra 2012-2016 har vi derfor laget en strategi for Matsatsingen for hele matområdet ved UMB. Denne inkluderer all forskning fra jord og fjord til ferdige produkter. Vi har delt satsingen inn i plattformene MATsunn, MATglobal og MATverdi. Visjonen for satsingen er ”Mat for en bærekraftig framtid”.

UMB har gjennom sin historie gitt viktige bidrag til utviklingen av norsk matproduksjon. Nå ønsker vi å stadfeste vår posisjon innen mat. For selv om UMB er sterke innenfor matområdet, er vi kanskje ikke så godt synlige som andre matmiljøer. Derfor skal Matsatsingen jobbe med å gjøre forskningen innen matområdet på UMB mer synlig og lettere tilgjengelig for alle. På UMBs nettsider er det nå opprettet en egen nettside om mat, http://www.umb.no/mat. Her legges det ut oppdatert informasjon om vår matforskning. Her finner du også denne bloggen om matforskning.

I tillegg til forskningsformidling skal vi jobbe aktivt med å få flere søkere til utdanningsprogrammene innen plantevitenskap, husdyrvitenskap- og akvakultur og matvitenskap. Dette er alle framtidsrettede utdanninger – både ved at ferdig utdannede kandidater er ettertraktede arbeidstakere, og fordi mer kunnskap og forskning innen disse fagfeltene er viktig for å møte verdens økende behov for en mer bærekraftig matproduksjon.

Sammen med Campus Ås er UMB ledende på forskning innen matproduksjon som omfatter; agronomi, plante- og husdyrproduksjon, miljø og klima, ernæring, arv og miljø, råvarer og egenskaper, prosessering, trygg mat, mat og helse, forbruker og marked, globalisering og innovasjon. Som nevnt innledningsvis blir UMB om kort tid NMBU. Fusjonen mellom UMB og NVH til det nye universitetet NMBU, betyr at Matområdet styrkes ytterligere. Mat vil nemlig bli representert ved alle NMBUs tre fakulteter; fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, fakultet for miljøvitenskap og teknologi og fakultet for samfunnsvitenskap.

Gjennom Matsatsingen har det blitt etablert nettsider og denne bloggen om matforskning. Nettsidene er etablert som UMB-nettsider, men til bloggen inviterer vi alle på Campus Ås til å delta. På nettsidene vil vi vise fram spennende forskning og gi en oversikt over forskning og utdanning innen matområdet. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke bloggen aktivt, både som leser og bidragsyter.

Framover kommer vi til å arrangere en rekke seminarer. Allerede 18. oktober drar vi i gang vårt første frokostseminar «Ernæringsmiljøet ved UMB sitt unike bidrag til et sunt kosthold». Vi håper så mange som mulig vil starte dagen med å kombinere frokost og faglig påfyll fra 8-10 i Vitenparken.

Vi gleder oss til å løfte fram mye av det spennende som det forskes på her ved UMB innen mat. Følg med og tips oss gjerne!

 

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *