mars 2019

Turisme i nasjonalparken

Denne artikkelen er først publisert i Journal of Environmental Planning and Management 2018 ;Volum 61. Studien tar for seg Ytre Hvaler National Park, og undersøker forholdet mellom naturforvaltning og arealbrukplanlegging […]