Kommunal planlegging i sjø – økende ambisjoner for bærekraftig fiskeoppdrett

Artikkelen handler blant annet om en feltstudie av dagens planpraksis i Hordaland fylke, med særlig fokus på Osterøy kommune.

Denne artikkelen ble først publisert i Kart og Plan, vol. 77. Artikkelen retter søkelyset mot kommunal kystsoneplanlegging fra da kommunene begynte å planlegge sine sjøarealer på 1980-tallet og fram til i dag, med vekt på økte styringsambisjoner for utviklingen av bærekraftig fiskeoppdrett.

 

Oppdrettsnæringen, særlig av laks og ørret, har hatt en formidabel vekst langs kysten fra Lindesnes og nordover de siste tiårene, noe som innebærer store styrings- og planleggingsutfordringer. I
den forbindelse har planlegging etter plan og bygningsloven (PBL) en viktig funksjon når det gjelder å balansere oppdrettsnæringens arealbehov i sjø med andre interesser langs kysten.

Formålet med denne artikkelen er å vise hvordan kystkommuner har tilpasset seg endringene i PBL fra 1985 og til i dag (med PBL 2008) når det gjelder å planlegge for bærekraftig fiskeoppdrett i sjø.

Last ned og les hele artikkelen her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *