november 2016

Tiltakskonsesjoner og samordning, WP2 Av Martin Lund-Iversen En klassisk problemstilling innenfor arealforvaltningsretten er hvordan arbeidet til de ulike sektormyndigheter skal tilpasses generelle planleggingen for bruk av areal rundt om i […]

av Knut Bjørn Stokke, NMBU, Institutt for landskapsplanlegging Bruk av bestemmelsen om «annen byggegrense» Nasjonale føringer for planlegging i strandsonen I plan- og bygningsloven (PBL) fra 2008 og Statlige planretningslinjer […]