Turisme i nasjonalparken

Denne artikkelen er først publisert i Journal of Environmental Planning and Management 2018 ;Volum 61. Studien tar for seg Ytre Hvaler National Park, og undersøker forholdet mellom naturforvaltning og arealbrukplanlegging […]

Kyststi

I 2015 tok Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen og Oslos daværende ordfører Fabian Stang de første symbolske spadestikkene i arbeidet med en […]