PlanCoast-forskere på nasjonal kystsoneplan-konferanse i Molde

Konferansen ble holdt på seilet hotell i Molde, med god utsikt til kystsonen. . Foto: Robert Cumming/shutterstock

Fylkesmannen og fylkeskommunen i Møre og Romsdal arrangerte en nasjonal kystsoneplan-konferanse 14 – 15 november i år. Tittelen på konferansen var «Kampen om sjøareala – planlegging i sjø og det marine kunnskapsgrunnlaget». 

 Av Knut Bjørn Stokke

Konferansen tiltrakk seg representanter fra kystkommuner fra Finnmark i nord til Agder i sør, næringsaktører, forskingsinstitusjoner, samt statlige aktører som fylkesmann, fylkeskommune, departement og direktorat. Til sammen deltok over 200 personer.

Knut Bjørn Stokke presenterte en oversikt over kommunal planlegging i sjø – mellom kommunalt selvstyre og statlig styring. PlanCoast-forskningen på kystsoneplanleggingen i Hordaland og Osterøy kommune ble fokusert spesielt, særlig med tanke på kommunens nye kystsoneplan hvor de utnytter mulighetene i plan- og bygningsloven for å vedtak planbestemmelse for et nytt oppdrettsområde for å minimalisere utslipp av organisk materiale til sjøområdene med tanke på beskytte de sårbare og oksygenfattige terskelfjordene.

Foredraget er bygget på artikkelen som nylig ble publisert i Kart og Plan (nr. 3 2017), med tittelen Kommunal planlegging i sjø – økende ambisjoner for bærekraftig fiskeoppdrett. Foredraget vakte interesse, og flere representanter fra kommune-Norge på konferansen ba om å få tilsendt artikkelen i etterkant.

Ingunn Myklebust fra Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, som også er med i PlanCoast-prosjektet, ga en interessant og aktuell presentasjon av det offentliges virkemidler i kystsoneplanleggingen.

Konferansen er en viktig arena for nettverksbygging mellom forskning og forvaltning innen kystsoneplanlegging, og det ble mange interessante samtaler i pausene og under middagen på kvelden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *