juni 2015

«Studentene bruker for lang tid på å oppnå graden!». Debatten om gjennomstrømming ved universitetene går stadig like høyt. Gjennomføringsgraden ved universitetene er lav, og bare en liten andel studenter gjennomfører […]