november 2014

I forrige uke ble jeg utfordret til å komme med et innlegg om fusjon og omstilling på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte. Spørsmålet var hvordan vi kan få til gode prosesser, […]

Det siste halve året har et av de store diskusjonstemaene i universitets- og høyskolesektoren i Norge vært fremtidig struktur i høyere utdanning, eller SAKS – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing. […]