Norge trenger flere kvinner i forskningstoppen!

«Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land». Det lyder så selvsagt; At halve verdens befolkning, og dermed halve verdens framtidspotensial, skal ha tilgang til grunnleggende rettigheter og goder er så selvsagt at det ikke skulle være nødvendig å gjøre det til mål, lover eller regler.

Men status i mange land er dessverre fortsatt at kvinner ikke har de samme rettighetene som menn, heller ikke når det gjelder utdanning. Nesten 800 millioner voksne og 130 millioner ungdom mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Mer enn 60 prosent av disse er kvinner. Dette er en av mange grunner til at det er helt nødvendig å ha likestilling mellom kjønnene som et eget bærekraftsmål.

Kunnskap er premisset for all utvikling. Og ikke minst er kunnskap veien til selvstendighet og demokratisk innflytelse. For å sikre at en så god samfunnsutvikling som mulig, og en så jevn maktfordeling som mulig mellom kvinner og menn, må altså kunnskapen være jevnt fordelt.

Hvordan er da situasjonen for likestilling i akademia i Norge?

  • Blant stipendiater er andelen kvinner 53 prosent.
  • Blant førsteamanuenser er balansen også god: 47,5 prosent kvinner og 52,5 prosent menn.
  • I høyere utdanning er kvinner i overtall: seks av ti studenter er kvinner.

Men:

  • Kjønnsfordelingen innenfor ulike fag er svært ulik.
  • Kvinner er også underrepresentert i akademiske topp-posisjoner, for eksempel som ledere av Sentre for fremragende forskning eller mottagere av forskningspriser og i fag med høy hierarkisk posisjon.
  • Blant professorene er det 29,5 prosent kvinner.

På denne bloggen for ett år siden skrev jeg at andelen kvinnelige professorer ved NMBU var lavmål. Den lå da på 24 prosent. Per oktober 2018 er tallet 25,6. Isolert sett er det ingenting å skryte av, men vi har nå endelig klart å skape en utvikling. Klarer vi å holde denne stigningen, vil vi nå målet om en andel på 30 prosent eller mer innen utgangen av 2020.

Vi ser at de generelle virkemidlene for å øke kvinneandelen blant professorene, ikke har virket. Derfor har vi målrettet tiltakene og skreddersydd opplegg for kvinnelige førsteamanuenser som er i posisjon til å søke opprykk til professor innen 2020.

Vi har identifisert 14 førsteamanuenser som i disse dager er ferdige med sin preevaluering til å bli professor. Sakkyndige vurderer cv-ene deres for å identifisere de siste skrittene mot mål. Dette danner så basis for en handlingsplan som kandidaten og dekanen lager i fellesskap. Tiltakene kan man søke NMBUs komite for likestilling og mangfold om penger til å gjennomføre. I april deler de ut midlene. Jeg heier på mottakerne og ser fram til å se dem blant NMBUs professorer.

Denne satsingen er mulig ikke bare fordi vi har satt oss mål for likestilling og mangfold i en handlingsplan. Grunnen til at dette arbeidet nå har godt momentum, er engasjerte dekaner og ikke minst kandidatene selv. Avgjørende har det også vært at vi har en svært dedikert likestillingskomite ledet av prorektor Øystein Johnsen og komitésekretær Catherine Caillé.

Det foregår også mye annet viktig arbeid for likestilling på NMBU. Et annet spennende prosjekt foregår på Realtek, i faget Bygg- og materialteknikk. Der er kvinneandelen veldig lav. Derfor har miljøet fått 70 000 av komiteen til en pilot hvor de bruker et byrå som leter etter kvinnelige kandidater som kan være villig til å søke en stilling her. Jeg har tro på at dette vil virke.

De siste årene har vi gjort et viktig arbeid med å bevisstgjøre ledere og utvalg på hvor viktig det er å tenke likestilling og mangfold. Det er en jobb som må fortsette. Vi har ennå mye arbeid å gjøre før vi kan kalle oss et likestilt universitet. Dette er et stort kulturendring som strekker seg helt fra arbeidet mobbing og trakassering til ansettelsesopprykk.

For å nå det femte bærekraftsmålet, kreves kontinuerlig oppmerksomhet. Det er en jobb som må gjøres og en sak som må snakkes om – året gjennom. Ikke bare i dag på den internasjonale kvinnedagen. Takk til alle som jobber for å nå dette målet! Og gratulerer med dagen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *