God stemning på dagens feiring av 50-års jubileet for By- og regionplanlegging

Planleggingsmiljøene på NMBU er 50 år!

I dag feirer vi med brask og bram at NMBUs planleggingsmiljø er 50 år. Det første utdanningstilbudet i arealplanlegging ble etablert på Ås i 1967. Siden den gang har fagmiljøet utdannet stadig nye generasjoner med by- og regionplanleggere og har gjennom forsknings- og utdanningsaktiviteten satt tydelig preg på utviklingen av norske regioner, byer og tettsteder. De har formet landet i femti år! Det er det ikke mange fagmiljøer som kan skilte med!

Det har vært en rivende utvikling, fra en forsiktig start i 1967 med én dosent i arealplanlegging, til dagens situasjon der vårt fagmiljø er det viktigste og største nasjonale planmiljøet i landet, som nå er samlet i et eget institutt med rundt 25 ansatte og 150 studenter. Instituttet har ansvaret for en femårig master i by- og regionplanlegging, store forskningsprosjekter og etter- og videreutdanning.

Mye av det planlegging tar opp er kontroversielt både i lokalsamfunn i offentlig sektor. Planleggingens oppgaver og løsninger vil derfor forbli kontroversielt. Allikevel har planlegging i løpet av disse årene har utviklet seg til et system som få stiller grunnleggende spørsmålstegn ved. Selvfølgelig har perspektivet, planredskapene og prosedyrene har endret seg. Nye planleggingsoppgaver kommet til mens få oppgaver har falt bort. Planlegging er i dag en viktig og konsolidert samfunnsinstitusjon.

Vi på NMBU har vært en viktig del av og en pådriver i denne utviklingen.

Så hvordan ser fremtiden ut?

Hva er planleggingens plass i det grønne skiftet, i løsningen på de store global utfordringene?

Svaret er: En helt sentral plass!

Deres kompetanse er avgjørende for å forme fremtidens bærekraftige byer og tettsteder. Hvordan skal vi leve sammen på en bærekraftig måte på denne planeten?

Planlegging er avgjørende for å møte mulighetene i nye teknologier – selvkjørende biler, delingsøkonomi, det store farvelet til petroleum som vi står overfor. Hva har det å si for hvordan vi bor og bygger, for transportnett, for fremtidig arealbruk?

Og hvordan skal vi mette 10-11 milliarder mennesker på knappe arealer? Fremtidens planleggere får ikke en lettere oppgave når en av våre viktigste og mest definitive ressurser skal balanseres mellom bruk og vern, vern gjennom bruk, jordvern, naturvern.

Planleggernes kompetanse er helt sentral for å sikre gode prosesser og gode løsninger. For å sikre at stadig mer komplekse og prekære hensyn veies og balanseres. For å gjøre utfordringer til muligheter.

Så kjære venner og kolleger på By- og regionplanlegging, vi trenger dere! Fagmiljøet må respondere på utviklingen, og ta rollen som premissleverandør gjennom forskning og utdanning. Dere er et stort og solid fagmiljø, med alle forutsetninger for å bidra kritisk og konstruktivt med det som skal til. I et slikt perspektiv vil planleggingsmiljøet på Ås ikke bare leve i beste velgående de neste 50 årene. Jeg mener dere må innta en langt mer fremtredende rolle.

For slik dere har formet landet og samfunnet i 50 år, skal dere også forme fremtiden.

Gratulerer med dagen!

 

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *