Konsesjoner i kystsonen og samordning

Tiltakskonsesjoner og samordning, WP2

Av Martin Lund-Iversen

En klassisk problemstilling innenfor arealforvaltningsretten er hvordan arbeidet til de ulike sektormyndigheter skal tilpasses generelle planleggingen for bruk av areal rundt om i kommune-Norge etter plan- og bygningsloven. Vi vil her presentere en overordne skisse for hvordan den ene arbeidsgruppen i PlanCoast arbeider med denne samordningstematikken.

Formålet med WP2

Forskerne i WP2 analyserer betingelsene for samordnet behandling av energi- og akvakultur­konsesjoner i kystsonen, gitt de rettslige regimene og de samarbeidsordningene som eksisterer. Vi vil også se på hvordan foreslåtte endringer i regelverk, særlig i plan- og bygningsloven og akvakulturloven, kan tenkes å påvirke samordnet behandling.

Rettsområder og tiltakstyper

Sentralt for behandlingen er en inndeling av områdene for konsesjonstildeling i tre, i henhold til vår forståelse av ulikheter i den rettslige struktureringen av disse (Tabell 1). Dette er en oppdeling som både eksisterer før vi trekker inn våre tiltakstyper, og som forsterkes av at konsesjonslovgivningen og forvaltningspraksis er tilpasset tiltak. Alle de seks feltene byr på ganske ulike problemstillinger for integrasjon, samtidig som vi bør klare å se på tvers av dem – altså både geografiske inndelinger og tiltakstyper.

Tabell 1: Geografisk inndelte rettsområder og tiltakstyper

Energi Akvakultur
Land
Sjø innenfor pbl
Hav utenfor pbl

 

Oppdelingen gir oss muligheten til å konsentrere oss om ett praksisområde av gangen, og finne de problemstillingene som er særlig relevante innen hvert av feltene. Det er på det rene at vi har konsesjonstildeling til både energi- og akvakulturtiltak innenfor alle de seks feltene, og at ingen av disse er mindre aktuelle. Vi er interessert i å høre fra leserne av denne bloggen om de har erfaringer med noe av dette som de vil dele med oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *