10000 gener bidrar til ditt basketballtalent

Dersom du er høy (og er hannkjønn) har du sannsynligvis litt bedre sjans på damene når du går på ungdomskolen. Du er ganske god i basketball. Og du har ganske sikkert foreldre som også er høye.

Høyde er faktisk en av de menneskelige egenskapene som er mest kontrollert av genetikk. Så mye som 80% av all variasjon i høyde mellom mennesker er genetisk betinget. Det vil si, høye foreldre gir høye barn – i gjennomsnitt. Litt ironisk er det derfor at vi lenge ikke hadde peiling på hvilke gener som bidrar til at noen gjør seg bedre som bryter enn basketspiller.

Grunnen til dette at det er vanskelig å identifisere hvilke gener som påvirker vår høyde er at hvert gen kun har en veldig liten effekt på centimetermålet. I en ny metastudie publisert i Nature Genetics har forskere nå studert sammenheng mellom genetisk variasjon og høyde i 253,288 (!) individer med europeisk avstamning.

Forskerne konkluderte med at ca 10,000 vanlige genetiske varianter var assosiert med høyde. Men – disse 10,000 variantene kunne kun forklare 36% (!) av variasjonen i høyde mellom Europere. Med andre ord: hver genetisk variant du har i din kropp som påvirker hvor høy du er (dersom du er Europer) vil i gjennomsnitt kun bidra 0.0036% til ditt vertikale cm-mål.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *