Ensomme insekter i eik

Skrevet av Hanne Eik Pilskog

HaavAA9_2014 litenDet er ikke tull når vi sier at en eik «vokser i 500 år og dør i 500 år». Hule eiker kan faktisk bli svært gamle, selv om tusen år nok hører til unntaket. De er dessuten fantastisk artsrike, da særlig når det gjelder insektlivet.

Jeg er doktorgradsstipendiat og studerer nettopp insekter i hule, gamle eiketrær.  Jeg prøver å finne ut om hogst langt tilbake i tid fremdeles påvirker insektlivet i hule eiketrær i Norge.

I middelalderen hadde vi store eikeskoger på Sørlandet. Men eik var nødvendig til skipsbygging og ettertraktet i hele Europa. Fra 1600-tallet ble mye tømmer hogd i norske eikeskoger. Først langs kysten, og så – etter hvert som skogene der ble uthogd – også innover i landet.

For de mange insektene som er avhengig av gamle eiketrær for å leve, ble det etter hvert langt mellom egnede boliger. Vanskeligst var det antagelig for insekter i gamle eiker langs kysten, der hogsten startet først.

Jeg undersøker om det er forskjell mellom insektlivet i eik langs kysten og i innlandet – og om disse forskjellene kan forklares med at dagens gamle kysteiker både har vært mer isolert og isolert over lengre tid, enn gammeleik lenger inn i landet.

Les mer i artikkelen på forskning.no: http://forskning.no/2014/12/mange-insekter-i-eik-kan-bli-borte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *