Who runs the world ??

Beyoncé_Knowles_GMA_Run_the_World.jpg: Asterio Tecson derivative work: Jonathas Davi (talk) - Beyoncé_Knowles_GMA_Run_the_World.jpg1052px-Insect_collage

 

 

Etter at Beyoncé har brukt de siste par årene på å overbevise oss om at det er damene som styrer verden, skal vi nå avsløre sannheten. Selv om vi damer gjør en sabla bra jobb, er det ikke vi som styrer verden. Det er ikke gutta heller, faktisk. Det er insektene så klart!

I boka “The Creation – An appeal to save life on Earth” fra 2007 sier Harvard-biologen Edward O. Wilson det slik: «Vi mennesker trenger insekter for å overleve, men insektene trenger ikke oss. Dersom mennesket forsvant fra kloden, er det lite sannsynlig at et eneste insekt ville dø ut av den grunn, med unntak av tre varianter av hode- og kroppslus. Hvis derimot insektene skulle forsvinne, ville landjorda ganske snart kollapse i kaos.»

Insektene hersker i kraft av å være fryktelig mange, og være nesten overalt. Ymse småkryp sørger for resirkulering av næringsstoffer og bidra til å danne og blande jorda. De er et vesentlig fundament i næringskjedene på kloden, og styrer dessuten plantenes liv gjennom å spise på dem, pollinere dem og spre frøene deres.

Og selv om de er små, er deres samlede biomasse langt over det vi mennesker kan skrape sammen: Om hvert insekt i snitt veier 0,01 gram, vil vekten av de 10 trillioner insektene som finnes på kloden utgjøre 100 000 millioner tonn!   Det, mine damer og herrer, betyr mer enn 13 tonn insekter for hver av oss…

Så sorry Beyoncé, det hjelper ikke at du har fått en flue kalt opp etter deg og din smekre bakende – her tok du rett og slett grundig feil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *