SAKS: NMBU i det fremtidige UH-landskapet

Det siste halve året har et av de store diskusjonstemaene i universitets- og høyskolesektoren i Norge vært fremtidig struktur i høyere utdanning, eller SAKS – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing. Regjeringen vil ha kvalitet, robusthet og effektivitet og har spurt universitetene og høyskolene og hvilke strukturelle grep som kan gjøres for å styrke disse tre. Ikke overraskende har det skapt både temperatur, bevegelse, motstand og ambisjoner i sektoren.

Diagnosen er blant annet at midlene er «smurt for tynt utover», at ikke alle fagmiljøer er sterke nok, at fagmiljøer og studentgrupper er for små og at vi generelt ikke hevder oss så godt internasjonalt som land vi sammenlikner oss med. Vi har i flere år hatt SAK, som skulle styrke samarbeid mellom institusjonene og gi arbeidsdeling og sterke miljøer, men til tross for 50 millioner i årlig satsing til dette, har resultatene vært heller små. Mye samarbeid har vært utviklet og styrket, men arbeidsdelingen og konsentrasjonen har uteblitt. Derfor har regjeringen føyd til den siste S’en in SAKS, og ber helt konkret om sammenslåinger.

Alle universiteter og høyskoler ble bedt om å melde skriftlig tilbake innen utgangen av oktober om sin posisjon i et fremtidig universitets- og høyskolelandskap med færre institusjoner. Innspillene inngår i arbeidet med en stortingsmelding om temaet som skal legges frem i vårsesjonen 2015.

Så hva har NMBU meldt inn? Nøkkelord er å sikre suksess for den pågående fusjonen, styrke samarbeid som gjør oss bedre – også på tvers av sektorgrensene med forskningsinstituttene. Svært viktig fremover blir også et nært samarbeid med Universitetet i Oslo, særlig med tanke på den planlagte satsingen på livsvitenskap og utviklingen i Gaustabekkdalen.

Vi er opptatt av å styrke oss som universitet med det særpreget vi har. NMBU er et av fem «eliteuniversiteter» i Norge, og for oss er det først og fremst kvalitet som gjelder. Vi ser frem mot satsinger på toppforskning og studiekvalitet. Vi har allerede «tyvstartet» på regjeringens SAKS arbeid med fusjonen vi er i ferd med å gjennomføre, og det viktigste for oss nå er å lykkes med det vi har satt i gang.

Du kan lese innspillene fra NMBU og de andre universitetene og høyskolene her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *