Likestillingsprisen kuttes – er vi i mål?

Likestillingsdebatten går i sektoren, etter at Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å kutte likestillingsprisen. Det er synd at prisen nå fjernes. Prisen har i mange år bidratt til å fremme likestilling ved universiteter og høyskoler.

Universitetet for miljø- og biovitenskap vant prisen på 2 millioner kroner for 2012. Vi hadde løftet oss på likestillingsarbeid i årene i forkant, og prisen var både en viktig anerkjennelse, og ikke minst et tydelig signal på at arbeidet vårt var viktig og riktig. Prispengene ga oss mulighet til å komme mye lenger med tiltakene enn vi ellers ville ha gjort. Les mer om hvordan vi brukte pengene her.

Kvinner og menn skal ha like muligheter for avansement, medbestemmelse og innflytelse i alle deler av NMBUs organisasjon. NMBU skal øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger. Blant professorer er andelen i dag 19 %, og enkelte institutter har svært få kvinner blant de fast vitenskapelig ansatte.

Likestillingsarbeidet ved Universitetene er viktig, ikke bare i et prinsipielt perspektiv. Det er en del av å satse på kvalitet, bli bedre og ta vare på talentene. Vi trenger gode virkemidler og tydelige signaler skal vi få det til. Universitetene er slett ikke i mål når det gjelder likestilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *